Tìm kiếm
Lượt truy cập
Định hướng - chính sách
Cập nhật ngày: 28/06/2017, 1:10 CH - Số lần xem: 1652
Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) có quyền lựa chọn đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông hoặc thực hiện từng thủ tục theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây là một trong những nguyên tắc áp dụng trong cơ chế liên thông được quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà ĐTNN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 12/11/2015. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017.

Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT áp dụng đối với các nhà ĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn ĐTNN quy định tại Luật Đầu tư thực hiện ĐKĐT, đăng ký doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật Việt Nam; cơ quan đăng ký đầu tư; cơ quan đăng ký kinh doanh; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.

Các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông được quy định cụ thể tại Thông tư bao gồm: (1) Nhà ĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn ĐTNN đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 22, Luật Đầu tư; (2) Nhà ĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn ĐTNN đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Khoản 1, Điều 26, Luật Đầu tư; và (3) Nhà ĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn ĐTNN điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung ĐKĐT, bao gồm: thay đổi ngành, nghề kinh doanh đồng thời thay đổi mục tiêu dự án đầu tư; thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đồng thời thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư; thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp đồng thời thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư; thay đổi thành viên, thông tin cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà ĐTNN trong doanh nghiệp đồng thời thay đổi thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ chế liên thông được áp dụng theo nguyên tắc sau:

- Nhà đầu tư có quyền lựa chọn đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông theo quy định tại Thông tư này hoặc thực hiện từng thủ tục theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nhà đầu tư tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp. Số lượng bộ hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp;

- Cơ quan đăng ký đầu tư (ĐKĐT) và Cơ quan đăng ký kinh doanh (ĐKKD) phối hợp, trao đổi thông tin và chỉ yêu cầu nhà đầu tư nộp một bản trong trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có sự trùng lặp giấy tờ;

- Cơ quan ĐKĐT, Cơ quan ĐKKD chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của hồ sơ, tài liệu trong quá trình bàn giao hồ sơ và có trách nhiệm phối hợp xác nhận việc giao nhận hồ sơ, tài liệu trong cơ chế liên thông;

- Cơ quan ĐKĐT, Cơ quan ĐKKD xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Phối hợp, chia sẻ thông tin và chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Cơ quan ĐKĐT ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đối với mỗi lần doanh nghiệp nộp hồ sơ trong một Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp;

- Việc chống tên trùng và tên gây nhầm lẫn đối với tên của doanh nghiệp dự kiến thành lập được xác lập kể từ thời điểm Cơ quan ĐKKD thông báo cho Cơ quan ĐKĐT về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

- Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 28, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 01/11/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp được xác định kể từ thời điểm Cơ quan ĐKKD nhận được thông tin về Giấy chứng nhận ĐKĐT, Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Trình tự thực hiện cơ chế liên thông đối với các trường hợp cụ thể từ khâu nộp hồ sơ; tiếp nhận, xử lý; cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trả kết quả… được quy định chi tiết tại Điều 6 đến Điều 9 của Thông tư.                                                         

PV.

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này