Tìm kiếm
Lượt truy cập
Kinh nghiệm thực tiễn
Cập nhật ngày: 31/07/2017, 3:01 CH - Số lần xem: 4802
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HÀ NAM: Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phát triển các KCN

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với KCN, góp phần mang lại những kết quả ấn tượng trong thu hút đầu tư của các KCN tại địa phương với 08 dự án đầu tư mới, thêm 12 dự án hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động; các dự án đầu tư trong KCN sản xuất kinh doanh hiệu quả, với các chỉ số tăng cao.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các KCN

KCN Đồng Văn I  (221,2 ha):  Cơ sở hạ tầng đã được xây dựng đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư. 6 tháng đầu năm 2017 đã triển khai thi công hoàn thiện 200m đường còn lại trên tuyến N2.

KCN Đồng Văn II (320 ha): Cơ bản hoàn thành đồng bộ cơ sở hạ tầng, đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư. Diện tích đất công nghiệp gần lấp đầy 100%, còn lại khoảng 20 ha đất trống sẵn sàng cho các nhà đầu tư thuê.

KCN Châu Sơn (377ha): Gần hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng, đã lấp đầy được 317,5 ha; đang trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận dự án mở rộng diện tích 59,5ha.

Ông Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại Hội nghị tổng kết Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2016

KCN Hòa Mạc (131ha): Cơ sở hạ tầng cơ bản đầu tư hoàn chỉnh, hiện còn 39,7 ha đất công nghiệp sẵn sàng cho các nhà đầu tư thuê.

KCN hỗ trợ Đồng Văn III giai đoạn I: Đã cơ bản giải phóng mặt bằng xong diện tích 131ha. Đang tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng, hiện có khoảng 85 ha đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê. Trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn I trong KCN đã xây dựng xong, dự kiến chạy thử trong tháng 7/2017 và tháng 8/2017 sẽ vận hành chính thức.

KCN Đồng Văn IV (300ha): Chủ đầu tư đang tiến hành công tác đầu tư cơ sở hạ tầng trên diện tích 100ha giai đoạn I, hiện có khoảng 60ha đất công nghiệp sẵn sàng cho các nhà đầu tư thuê. Đang triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, chủ đầu tư KCN cam kết đến tháng 12/2017 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và thực hiện dự án

6 tháng đầu năm 2017, các KCN tỉnh Hà Nam thu hút được 08 dự án đầu tư, trong đó có 07 dự án FDI và 01 dự án trong nước, điều chỉnh tăng vốn cho 09 dự án FDI và 04 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 60,58 triệu USD và 431,38 tỷ đồng; đã có thêm 12 dự án hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động sản xuất, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động lên 234 dự án; bên cạnh đó, có 32 dự án đang tiến hành đầu tư xây dựng.

Hiện tại, các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 266 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó có 163 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 2.037,67 triệu USD và 103 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 14.757,51 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp KCN đạt 664,83 tỷ đồng và 150,76 triệu USD. Lũy kế đến tháng 6/2017, vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp trong các KCN là 8.655,07 tỷ đồng (đạt 58,65% tổng vốn đăng ký) và 1.339,38 triệu USD (đạt 65,73% tổng vốn đăng ký).

Đến tháng 6/2017, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho các doanh nghiệp thứ cấp thuê là 596,03 ha và các doanh nghiệp đã sử dụng là 487,58ha, đạt hiệu suất sử dụng đất là 81,8%.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN đều tăng so với cùng kỳ, cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 22.448 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 56,1% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.012 tỷ đồng, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 56,2% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu ước đạt 613 triệu USD, tăng 28,0% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 55,7% kế hoạch năm.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước

6 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tăng cường đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về KCN trên nhiều lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, quản lý doanh nghiệp, quản lý khai thác hạ tầng KCN... Đồng thời, chủ động theo dõi tình hình triển khai của các dự án, hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động; nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp (trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban đã hỗ trợ tuyển dụng 1.132 lao động cho các doanh nghiệp). Tính luỹ kế đến hết quý II/2017, tổng số lao động đang làm việc trong các KCN tỉnh Hà Nam là 53.147 lao động. Trong quý II/2017, số lao động tăng thêm 3.865 lao động, đạt 59,46% so với chỉ tiêu được giao.

Ban cũng thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường KCN, nhất là việc quản lý vận hành Nhà máy xử lý nước thải tại các KCN đảm bảo hoạt động hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban đã tổ chức thẩm định và phê duyệt 16 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 03 Kế hoạch bảo vệ môi trường, 03 Đề án chi tiết bảo vệ môi trường, 04 báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

6 tháng cuối năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư hạ tầng KCN, thu hút đầu tư và quản lý doanh nghiệp, môi trường để các KCN Hà Nam thực sự là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Đối với công tác đầu tư hạ tầng KCN, Ban tập trung đôn đốc chủ đầu tư các KCN đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện các hạng mục hạ tầng KCN (đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng,…); vận hành nhà máy xử lý nước thải...

Đối với công tác thu hút đầu tư, Ban chủ động phối hợp với các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư dựa trên cơ sở kế hoạch thu hút đầu tư đã được phê duyệt; tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành trong việc hỗ trợ thông tin, kinh phí xúc tiến đầu tư, phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2017 thu hút thêm được khoảng 12-15 dự án đầu tư mới; thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm, đầy đủ theo nội dung 10 cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư.

Đối với công tác quản lý doanh nghiệp và môi trường: tăng cường giám sát việc thực hiện các mục tiêu quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư của các dự án; rà soát, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai đầu tư xây dựng, không đảm bảo tiến độ đã cam kết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết với tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của Luật Lao động, tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động cho chủ sử dụng lao động và công nhân lao động; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ môi trường…

TRẦN XUÂN DƯỠNG – Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này