Tìm kiếm
Lượt truy cập
Nghiên cứu - Trao đổi
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT

Những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình và sự đóng góp của các doanh nghiệp, các KCN của tỉnh đã và đang được xây dựng, phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quá trình thu hút đầu tư, phát triển các KCN cũng như công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, do cơ chế chính sách đối với KCN, KKT, KCX, các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quy hoạch môi trường chưa thống nhất, đồng bộ. 

20/07/2017 - 3:02 CH
Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngành logistics Việt Nam (Kỳ II)

Ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam vẫn còn khá mới, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này đều là doanh nghiệp nhỏ, hoạt động đơn lẻ. Trong bối cảnh hiện nay, áp lực cạnh tranh rất lớn từ việc hội nhập quốc tế, sự lớn mạnh không ngừng của thị trường cũng như đòi hỏi ngày càng tăng từ phía khách hàng đã và đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp logistics của Việt Nam trong việc khẳng định vị trí, nâng cao khả năng cạnh tranh để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Trong số trước, Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam đã đăng tải Kỳ I bài viết "Đánh giá năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp ngành Logistics Việt Nam" với nội dung: Thực trạng phát triển của doanh nghiệp logistics Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và 2016

Trong số này, Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam tiếp tục đăng tải Kỳ II của bài viết với nội dung: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Logistics Việt Nam

11/07/2017 - 11:09 SA
HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH: Góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với KCN, KKT

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV,... là các căn cứ pháp lý quan trọng về quản lý nhà nước trong lĩnh vực KCN, KCX, KKT. Tuy nhiên, thực tiễn quá trình thực hiện các văn bản pháp luật này những năm qua đã bộc lộ một số vướng mắc.

Trong thời gian gần đây, việc sửa đổi, hoàn thiện, kiện toàn các cơ chế, chính sách về KCN, KKT đã được tích cực triển khai nhằm kịp thời đáp ứng những yêu cầu từ thực tiễn phát triển KCN, KKT của đất nước. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP và Nghị định số 114/2015/NĐ-CP quy định về KCN, KKT đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ.

Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam xin trân trọng đăng tải các ý kiến, tham luận của đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN một số địa phương về thực trạng, những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý và những đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với KCN, KKT.

27/06/2017 - 2:46 CH
Một số đề xuất nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với KKT, KCN

KKT cửa khẩu và các KCN tỉnh Lào Cai có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh chung của tỉnh. Năm 2016, giá trị sản xuất trong các KCN đạt trên 11.000 tỷ đồng, đóng góp trên 52% giá trị sản xuất công nghiệp chung toàn tỉnh; tăng trưởng trung bình hàng năm đạt trên 16%/năm; các KCN đã tạo việc làm cho trên 10.000 lao động tại địa phương. Năm 2015 và 2016, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt trên 2 tỷ USD, trung bình có trên 400 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai; thu ngân sách qua các cửa khẩu và tại các KCN đạt gần 3.000 tỷ đồng/năm.

20/06/2017 - 10:26 SA
MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM: Thực trạng, nguyên nhân và một số kiến nghị

Những năm qua, hệ thống pháp luật về BVMT và hệ thống quản lý môi trường ngày càng được kiện toàn, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về BVMT… song vẫn còn nhiều mặt chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí, ô nhiễm đất… đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

13/06/2017 - 2:37 CH
Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngành Logistics Việt Nam (Kỳ I)

Ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam vẫn còn khá mới, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này đều là doanh nghiệp nhỏ, hoạt động đơn lẻ. Trong bối cảnh hiện nay, áp lực cạnh tranh rất lớn từ việc hội nhập quốc tế, sự lớn mạnh không ngừng của thị trường cũng như đòi hỏi ngày càng tăng từ phía khách hàng đã và đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp logistics của Việt Nam trong việc khẳng định vị trí, nâng cao khả năng cạnh tranh để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

 

06/06/2017 - 10:25 SA
Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KCN, KKT từ Trung ương đến địa phương

Trong những năm qua, mô hình tổ chức bộ máy quản lý các KCN, KKT từ Trung ương đến địa phương theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ mặc dù đã từng bước được xây dựng và củng cố nhưng cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, cần phải được tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện.

23/05/2017 - 1:44 CH
Một số vấn đề cần được làm rõ trong Dự thảo Luật Quy hoạch

Bản Dự thảo Luật Quy hoạch được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội là kết quả nghiên cứu, tham gia đóng góp của các chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước, của Chính phủ và chính quyền địa phương, các Ban chuyên trách của Quốc hội. Đến nay, sự cần thiết phải ban hành Luật Quy hoạch và những nội dung cốt lõi của dự thảo Luật đã nhận được sự đồng thuận cao của nhiều bên. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần phải được làm rõ để khi Luật Quy hoạch được thông qua có thể đạt được hiệu quả và khả thi cao nhất.

22/05/2017 - 10:28 SA
Dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam của các tổ chức quốc tế

So với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 đã được Quốc hội thông qua là 6,7%, dự báo của các tổ chức quốc tế đưa ra trong thời gian gần đây đều ở mức thấp hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2018 và thời gian tới vẫn có nhiều triển vọng.

18/05/2017 - 9:27 SA
Đảm bảo an sinh xã hội hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam

Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã “bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp” và tiếp tục đẩy mạnh “công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức”. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta gần đây luôn nhấn mạnh: phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng thời “thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển”. Bảo đảm an sinh xã hội trở thành vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước và hiện nay, nước ta đang phấn đấu đến năm 2020 hệ thống an sinh xã hội sẽ bao phủ khắp toàn dân.

12/05/2017 - 2:49 CH

Trang số: 1 của 12 Trang trước | Trang tiếp theo
© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này