Tìm kiếm
Lượt truy cập
Kinh nghiệm thực tiễn
Cập nhật ngày: 17/02/2017, 2:19 CH - Số lần xem: 952
KHỐI THI ĐUA BAN QUẢN LÝ KCN, KKT CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ: Một số kết quả nổi bật trong năm 2016

Năm 2016, các đơn vị trong Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ đã ra sức thi đua, phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trong công tác chuyên môn, thể hiện ở kết quả thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn.

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa

Năm 2016, các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 46 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 10.266,34 tỷ đồng và 03 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 39,8 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án trong nước với số vốn tăng thêm là 306,24 tỷ đồng và 03 dự án FDI với số vốn tăng thêm là 6,5 triệu USD. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT, KCN tiếp tục có bước phát triển, giá trị sản xuất đạt 21.192,43 tỷ đồng, doanh thu đạt 11.943,37 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 544 triệu USD, nhập khẩu đạt 451 triệu USD, nộp ngân sách đạt 1.981,57 tỷ đồng; cấp 1.653 giấy phép lao động cho người nước ngoài; giải quyết việc làm ổn định cho 73.481 lao động với thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng/tháng.

Đồng chí Trần Quốc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT, Bộ KHĐT (thứ nhất từ phải sang) trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua của Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ

Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An

Các KCN, KKT đã thu hút được 23 dự án đầu tư trong năm 2016, trong đó có 18 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1.813,15 tỷ đồng và 05 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 127,5 triệu USD. Đặc biệt, trong năm 2016 đã thu hút được Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN của Tập đoàn Hemaraj (Thái Lan) với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 2.056,6 tỷ đồng (tương đương 89,417 triệu USD).

Lũy kế đến nay, KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An đã thu hút được 173 dự án đầu tư, trong đó có 143 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 35.557 tỷ đồng và 30 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 1.449,3 triệu USD; có 77 dự án đã đi vào hoạt động (trong đó có 61 dự án trong nước, 16 dự án FDI).

 Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp KCN, KKT năm 2016 ước đạt 11.494 tỷ đồng, tăng 56,7% so với năm 2015; doanh thu ước đạt 13.977,8 tỷ đồng, tăng 49,24% so với năm 2015; xuất khẩu ước đạt 2.014 tỷ đồng, giảm 7,52% so với năm 2015; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 947,568 tỷ đồng, tăng 11,42% so với năm 2015; giải quyết việc làm cho 17.353 người, tăng 1.448 lao động so với năm 2015; thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,1 triệu đồng/tháng/người.

Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh

Tính đến tháng 11/2016, trong các KCN, KKT tỉnh Hà Tĩnh có 24 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm 17 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.753,037 tỷ đồng và 07 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 154,125 triệu USD.

Đến nay, trên địa bàn các KKT, KCN trong tỉnh có 152 dự án đầu tư, bao gồm 102 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 50.508,71 tỷ đồng và 50 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 11,470 tỷ USD. Năm 2016, có 2.699 lượt người được cấp phép lao động.

Ban Quản lý KKT Quảng Bình

Năm 2016, các KCN, KKT tỉnh Quảng Bình thu hút được 25 dự án đầu tư với số vốn đăng ký đầu tư đạt 5.372 tỷ đồng, trong đó  có 17 dự án đã thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.411 tỷ đồng.

Tổng doanh thu năm 2016 của các doanh nghiệp trong KCN, KKT đạt khoảng 3.468 tỷ đồng, đạt 193% so với cùng kỳ năm 2015; số lượng hàng hóa bốc xếp qua cảng Hòn La khoảng 1,2 triệu tấn, đạt 86% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu ước khoảng 1.258 tỷ đồng (khoảng 56 triệu USD), đạt 129% so với cùng kỳ năm 2015; nộp thuế 122 tỷ đồng, ước đạt 120% so với cùng kỳ năm 2015; tổng số lao động hiện có tại các KCN, KKT là 4.865 người, tăng 1.300 người so với cùng kỳ năm 2015, thu nhập bình quân đạt khoảng 4,7 triệu đồng/người/tháng..

Kim ngạch thương mại qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (bao gồm quá cảnh, phi mậu dịch) đạt 1,7 tỷ USD; thuế hàng hóa qua cửa khẩu 56 tỷ đồng; hàng hóa qua cửa khẩu 1,7 triệu tấn; phương tiện xuất nhập cảnh khoảng 121.300 lượt.

Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị

Tính đến nay, tại các KCN, KKT Quảng Trị thu hút được 127 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 10.310 tỷ đồng; trong đó có 82 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư là 7.532 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đầu tư trong các KCN, KKT đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ước đạt khoảng 3.200 tỷ đồng; nộp ngân sách gần 300 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm 2015; giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 lao động; thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng.

Ban Quản lý KKT, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong năm 2016, có 11 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 4.250 tỷ đồng, nổi bật là dự án Khu du lịch sinh thái đầm Lập An của Tập đoàn Bitexco vốn đầu tư 3.316,8 tỷ đồng.

 Tính đến nay, KKT và KCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hút được 137 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 63.099,1 tỷ đồng, trong đó có 35 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 31.177,6 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện đạt 16.887,5 tỷ đồng, chiếm 26,8% vốn đăng ký, trong đó năm 2016 vốn đầu tư ước đạt 2.100 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với năm 2015: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.297 tỷ đồng, tăng 4,2%; doanh thu đạt 21.900 tỷ đồng, tăng 4,3%; nộp ngân sách đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 14,4%; giá trị xuất khẩu đạt 611 triệu USD, tăng 4,4%.

Tại các KCN, KKT hiện có 157 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho 22.379 lao động, trong đó có 79 lao động là người nước ngoài. Năm 2016 đã cấp mới 30 Giấy phép lao động và cấp lại 06 Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; đã thực hiện tư vấn và giới thiệu khoảng 700 lao động cho các doanh nghiệp.

 

Nhiệm vụ và giải pháp của Khối thi đua năm 2017

Bước sang năm 2017, Khối thi đua phấn đấu tiếp tục duy trì và triển khai tốt các phong trào thi đua với nhiều hình thức đổi mới và sáng tạo hơn, với những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện các văn bản, Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua chuyên đề, duy trì và phát huy hiệu quả, tác dụng các phong trào của các đơn vị.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực: cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư; quy hoạch, xây dựng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; quản lý doanh nghiệp, lao động, tài nguyên và môi trường; giải ngân; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối thi đua. Tổ chức sơ kết, tổng kết đề nghị khen thưởng, biểu dương kịp thời những điển hình tốt, có thành tích trong các phong trào thi đua.

Những giải pháp chủ yếu

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chuyên môn trong công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân về công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.

- Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đơn vị về chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua; giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị; tổ chức tham quan, học tập về xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong khối.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao công tác đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng.

 

NGUYỄN VĂN THI - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này