Tìm kiếm
Lượt truy cập
Kinh nghiệm thực tiễn
Cập nhật ngày: 15/03/2017, 12:20 SA - Số lần xem: 1980
CÁC KCN TỈNH BẮC NINH: Phát huy hiệu quả các dự án quy mô lớn, công nghệ cao và thân thiện với môi trường

Thời gian qua, Bắc Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu của cả nước về phát triển công nghiệp. Trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành nhiều KCN qui mô lớn, thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao của những tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới đến đầu tư sản xuất kinh doanh. Tính đến nay, có 745 dự án trong các KCN trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bắc Ninh hiện có 16 KCN tập trung với tổng diện tích 6.397,68 ha, trong đó 13 KCN đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (cho 16 dự án hạ tầng KCN) với tổng diện tích qui hoạch là 5.111,5 ha và diện tích đất công nghiệp cho thuê là 3.476,41ha. Hiện có 09 KCN đã đi vào hoạt động với diện tích qui hoạch là 2.872,98ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 2.017,61ha, đất đã cho thuê là 1.415,87ha; tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất qui hoạch đạt 70,18%, trên diện tích đất thu hồi đạt 82,73%.

Các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, có giá trị lâu dài, góp phần hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh. Các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN vừa phục vụ nhà đầu tư thứ cấp trong việc triển khai nhanh dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh, vừa góp phần cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng nông thôn của các địa phương lân cận, phục vụ tích cực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Công ty Canon trong KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Là đơn vị trực tiếp quản lý nhà nước về KCN trên địa bàn, năm 2016, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng các KCN, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh đứng đầu khu vực phía Bắc về phát triển KCN.

Thu hút đầu tư tăng cao

Năm 2016, Ban Quản lý đã cấp mới 154 Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 636,83 triệu USD, trong đó có 44 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đạt 3.553,95 tỷ đồng, tương đương 169,24 triệu USD; 110 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 467,59 triệu USD. Cấp 355 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư, bao gồm 285 lượt dự án FDI và 70 lượt dự án DDI; trong đó 103 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư là 308,43 triệu USD (24 dự án DDI; 89 dự án FDI).

Như vậy, trong năm 2016, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng là 896,81 triệu USD, đạt gần 200% so kế hoạch năm 2016.

Lũy kế đến nay, Ban Quản lý đã cấp 1.069 Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (381 dự án DDI, 688 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 13.201,87 triệu USD (vốn đầu tư trong nước là 34.953,78 tỷ đồng, tương đương 1.692,6 triệu USD; vốn đầu tư nước ngoài là 11.509 triệu USD).

Sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo nhiều việc làm cho người lao động

Tính đến nay, các KCN trên địa bàn có 745 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu cao và đóng góp đáng kể vào thu ngân sách của tỉnh.

Năm 2016, các doanh nghiệp KCN (không tính các công ty hạ tầng) đạt được các chỉ tiêu: giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 510.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu khoảng 23,5 tỷ USD; giá trị nhập khẩu khoảng 16 tỷ USD; thu ngân sách thông qua các khoản thuế khoảng 7.000 tỷ đồng.

Đến nay, các KCN Bắc Ninh sử dụng 231.341 lao động, trong đó: lao động địa phương là 69.633 lao động (chiếm 30,1%); lao động nữ là 153.232 người (chiếm 66,24%), lao động nước ngoài đang làm việc tại KCN là 2.848 người. So với năm 2015, số lao động năm 2016 tăng lên 26.468 lao động, đạt 176,45% so với kế hoạch năm 2016.

Chú trọng công tác quản lý môi trường

Đến nay, trong số 09 KCN đã đi vào hoạt động, có 06 KCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoạt động; 02 KCN đang vận hành chạy thử; 01 KCN đang tiến hành xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, dự kiến đưa vào vận hành trạm xử lý nước thải vào tháng 12/2017.

Ban Quản lý thường xuyên làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng KCN về công tác bảo vệ môi trường tại các KCN; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp KCN.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Năm 2016, Ban Quản lý chính thức đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử thành phần của Ban trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 2 lĩnh vực quản lý lao động, quản lý quy hoạch và xây dựng; tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 đối với các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý đầu tư; xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo về việc tổ chức và thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016...

Trong năm 2016, Ban Quản lý tiếp nhận 5.547 hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: quản lý lao động, quản lý quy hoạch và xây dựng; quản lý đầu tư; quản lý doanh nghiệp. Trong đó, 5.001 hồ sơ trả kết quả đúng hạn, không có hồ sơ trả quá hạn.

Tập trung thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao và thân thiện với môi trường

Trong năm 2017, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh cho biết sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển một số KCN hỗ trợ; xây dựng và phát triển các KCN gắn với khu đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, là điểm đến tin cậy, hấp dẫn cho các nhà đầu tư; tập trung thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Ban Quản lý phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu cơ bản sau: thu hút đầu tư khoảng 50-60 dự án; tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh khoảng 700-750 triệu USD; giá trị sản xuất công nghiệp do các doanh nghiệp (thứ cấp) KCN tạo ra khoảng 530.000-550.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 23-25 tỷ USD; giá trị nhập khẩu đạt khoảng 16-17 tỷ USD; thu ngân sách thông qua các khoản thuế khoảng 7.000-7.500 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho khoảng 18.000 lao động.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh cho biết sẽ thực hiện nhiều giải pháp, cụ thể là:

 - Sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động của cơ quan phù hợp với Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chế được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan; từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị trực thuộc.

 - Tăng cường công tác vận động xúc tiến đầu tư vào KCN; xác định lĩnh vực mũi nhọn để thực hiện xúc tiến đầu tư; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương, chủ động trong thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức xúc tiến đầu tư.

- Thực hiện tốt việc nắm bắt, giải quyết, xử lý và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao hình ảnh về hiệu quả hoạt động của các KCN, tạo sự tin tưởng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận "một cửa"; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

 - Chú trọng phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nghề. Nâng cao chất lượng đào tạo và liên kết trong đào tạo. Ưu tiên đào tạo nghề và tạo việc làm cho người dân có đất thu hồi làm KCN.

 - Tăng cường công tác quản lý môi trường trong các KCN; chỉ đạo triển khai đồng bộ đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải, công trình xử lý rác thải công nghiệp; xây dựng hệ thống quan trắc môi trường. Tăng cường giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong KCN, đấu nối và ký hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải với Công ty hạ tầng.

- Thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với đồn Công an KCN, Công an huyện có KCN, Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong các KCN. 

Thế Hùng

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này