Bắc Ninh
Phát triển các KCN một cách vững chắc chính là mục tiêu hàng tỉnh Bắc Ninh hướng tới. Trong số các giải pháp để thực hiện mục tiêu đó có xây dựng cơ sở hạ tầng, kết cấu mang tính đồng bộ, cả trong và ngoài KCN.

Với nỗ lực không ngừng của Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh và của nhà đầu tư hạ tầng KCN trong việc đẩy mạnh xây dựng hạ tầng các KCN đồng bộ và hiện đại, đến nay, Bắc Ninh đã và đang trở thành một “địa chỉ vàng” của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc.

Trong 5 tháng đầu năm 2013, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh đã đã nỗ lực đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tại các KCN trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các mặt công tác.

Công tác thu hút đầu tư

Trong 5 tháng đầu năm 2013 (tính đến ngày 10/5/2013), Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới 42 Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) (gồm 9 dự án vốn đầu tư trong nước và 33 dự án vốn FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 74,49 triệu USD (vốn trong nước 279.943,6 triệu đồng tương đương 14 triệu USD, vốn FDI 60,49 triệu USD); cấp 11 GCNĐT điều chỉnh vốn đầu tư, trong đó có 3 dự án trong nước và 8 dự án FDI với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng là 44,77 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong 5 tháng đầu năm đạt 119,26 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 10/5/2013, đã có 605 dự án đầu tư được cấp GCNĐT vào các KCN tỉnh Bắc Ninh (gồm 290 dự án đầu tư trong nước và 315 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,353 tỷ USD (vốn đầu tư trong nước là 1,124 tỷ USD, vốn FDI là 4,229 tỷ USD), thuê 1.209,33 ha đất; suất đầu tư đối với dự án thứ cấp đạt 8,85 triệu USD/dự án và 4,43 triệu USD/ha; có 14 KCN được cấp GCNĐT, tổng vốn đầu tư của các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN là 865 triệu USD.

Công tác quy hoạch, xây dựng các KCN

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN theo nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 20/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động các KCN; phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra chất lượng công trình xây dựng đối với công trình Nhà máy sản xuất thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất Gia công và ứng dụng công nghệ cao Fujikin II, tại KCN, đô thị và dịch vụ VSIP – Bắc Ninh. Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng thực hiện việc rà soát việc thi công xây dựng theo Giấy phép xây dựng được cấp và công tác phòng cháy chữa cháy các Dự án của các doanh nghiệp trong các KCN theo kế hoạch.

5 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích quy hoạch đạt 67,04%, trên diện tích thu hồi đạt 80,22%; có 8 KCN đang triển khai xây dựng và đi vào hoạt động với vốn đầu tư hạ tầng đăng ký đạt 436,37 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 284,85 triệu USD.

Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN

Từ đầu năm đến ngày 10/5/2013, số doanh nghiệp đi vào hoạt động trong các KCN tỉnh Bắc Ninh là 16/30 doanh nghiệp, đạt 53% kế hoạch năm 2013. Lũy kế đến nay có 309 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các KCN.

Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp KCN như sau: giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 219.835 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm 2013, bằng 173% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu ước đạt 10,5 tỷ USD, bằng 243% so với cùng kỳ năm 2012 (4,3 tỷ USD), đạt 81% kế hoạch năm 2013 (13 tỷ USD); giá trị xuất khẩu ước đạt 12,2 tỷ USD, bằng 221% so với cùng kỳ năm 2012 (5,5 tỷ USD), đạt 87% kế hoạch năm 2013 (14 tỷ USD); nộp ngân sách ước đạt 2.095 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ và đạt 52% kế hoạch cả năm 2013.

Công tác quản lý lao động

Đến thời điểm hiện nay, các KCN Bắc Ninh sử dụng 121.407 lao động, tăng 4.884 lao động so với cuối năm 2012, đạt 32,56% so với kế hoạch năm 2012. Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2013 khoảng hơn 10.000 lao động, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp lớn đang triển khai dự án mới như nhà máy Nokia tại KCN VSIP, nhà máy của công ty Samsung Electronic Việt Nam giai đoạn 2 tại KCN Yên Phong.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng đã thực hiện đăng ký nội quy lao động cho 7 doanh nghiệp, đăng ký thoả ước lao động cho 3 doanh nghiệp, đăng ký thang lương, bảng lương cho 45 doanh nghiệp, xác nhận, thay đổi nhân sự chủ chốt cho 3  doanh nghiệp; tiến hành cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy phép lao động cho 266 người nước ngoài

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định các Đề án bảo vệ môi trường; kiểm tra xác nhận các công trình bảo vệ môi trường, kiểm tra một số Công ty trong khu liền kề KCN Quế Võ về đấu nối nước thải.

Trong 6 tháng cuối năm 2013, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; phối hợp với các Công ty Đầu tư hạ tầng KCN xây dựng và thực hiện các chương trình thúc đẩy đầu tư tại nước ngoài; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư tại nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Tích cực hỗ trợ công tác tuyển dụng lao động; tăng cường công tác quản lý sau đầu tư, củng cố hệ thống dữ liệu các chỉ tiêu sau đầu tư.

– Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật KCN theo như đã quy hoạch, thiết kế cơ sở đã được phê duyệt; đôn đốc, hỗ trợ các công ty hạ tầng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các KCN: Thuận Thành III, VSIP – Bắc Ninh, Gia Bình, Yên Phong II, Đại Đồng – Hoàn Sơn, Quế Võ III, Quế Võ II; đầu tư xây dựng các công trình nhà máy cung cấp nước sạch, hệ thống xử lý nước thải chung trong các KCN.

– Tăng cường đôn đốc các doanh nghiệp KCN triển khai phần mềm báo cáo trực tuyến; tiếp tục tổ chức, nâng cao chất lượng tiếp nhận và kiểm tra, thẩm tra hồ sơ cấp GCNĐT; rà soát các dự án chậm triển khai để xử lý theo quy định.

Nguyễn Đăng Sản – Phó Trưởng ban thường trực, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh