Liên kết

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
 
 Ban quản lý các KCN & CX Hà Nội

 ĐT: 04.33560421   Fax: 04.33560460

 Ban quản lý KKT Hải Phòng

 ĐT: 031.3823206   Fax: 031.3842426

 Ban quản lý KKT Quảng Ninh

 ĐT: 033.3836573   Fax: 033.3838022

 Ban quản lý KKT tỉnh Cao Bằng

 ĐT: 0263.854529   Fax: 0263.854929

 Ban quản lý các KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

 ĐT: 025.3875708   Fax: 025.3719809

 Ban quản lý KKT cửa khẩu Ma Lù Thàng

 ĐT: 0231.3895716   Fax: 0231.3895787

 Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Giang

 ĐT: 0219.3860109   Fax: 0219.3860109

 Ban quản lý các KCN tỉnh Sơn La

 ĐT: 022.3851774   Fax: 022.3851774

 Ban quản lý các KCN tỉnh Tuyên Quang

 ĐT: 027.3812335   Fax: 027.3812335

 Ban quản lý các KCN tỉnh Yên Bái

 ĐT: 029.3859266   Fax: 029.3890366

 Ban quản lý KKT tỉnh Lào Cai

 ĐT: 020.3827580   Fax: 020.3827580

 Ban quản lý các KCN Thái Nguyên

 ĐT: 0280.3662042   Fax: 0280.3845434

 Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn

 ĐT: 0281.3865099   Fax: 0281.3865355

 Ban quản lý các KCN Phú Thọ

 ĐT: 0210.3843021   Fax: 0210.3844997

 Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc

 ĐT: 0211.3843403   Fax: 0211.3843407

 Ban quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình

 ĐT: 0218.3897055   Fax: 0218.3851029

 Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang

 ĐT: 0240.3566971   Fax: 0240.3566972

 Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

 ĐT: 0241.3825232   Fax: 0241.3825236

 Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên

 ĐT: 0321.3942862   Fax: 0321.3942927

 Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

 ĐT: 0351.3850569   Fax: 0351.3850569

 Ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương

 ĐT: 0320.3849457   Fax: 0320.3847089

 Ban quản lý các KCN tỉnh Thái Bình

 ĐT: 036.3644665   Fax: 036.3644872

 Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định

 ĐT: 0350.2682528   Fax: 0350.3680335

 Ban quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình

 ĐT: 030.3876129   Fax: 030.3873302

 Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa

 ĐT: 037.3617237   Fax: 037.3617239

 Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An

 ĐT: 038.3835146   Fax: 038.3832657

 Ban quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh

 ĐT: 039.3881237   Fax: 039.3882992

 Ban quản lý KKT Quảng Bình

 ĐT: 052.3828513   Fax: 052.3828516

 Ban quản lý KKT tỉnh Quảng Trị

 ĐT: 053.3859713   Fax: 053.3551729

 Ban quản lý KKT, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế

 ĐT: 054.3931668 – Fax: 054.3951125

 Ban quản lý các KCN & CX Đà Nẵng

 ĐT: 0511.3830017   Fax: 0511.3830015

 Ban quản lý các KCN Quảng Nam

 ĐT: 0510.3812296   Fax: 0510.3859869

 

 

 

 

 Ban quản lý KKT mở Chu Lai

 ĐT: 0510.3819719   Fax: 0510.3812842

 Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

 ĐT: 055.3645828   Fax: 055.3645828

 Ban quản lý KKT tỉnh Bình Định

 ĐT: 056.3646257   Fax: 056.3846616

 Ban quản lý KKT Phú Yên

 ĐT: 057.3828250   Fax: 057.3828949

 Ban quản lý KKT Vân Phong

 ĐT: 058.3560493   Fax: 058.3560494

 Ban quản lý các KCN Ninh Thuận

 ĐT: 068.3922046   Fax: 068.3922046

 Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận

 ĐT: 062.3821243   Fax: 062.3821243

 Ban quản lý các KCX & CN TP. Hồ Chí Minh

 ĐT: 08.38290405   Fax: 08.38294271

 Ban quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu

 ĐT: 064.3816640   Fax: 064.3858531

 Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng

 ĐT: 063.3549103   Fax: 0633549104

 Ban quản lý các KCX & CN Cần Thơ

 ĐT: 071.3830773   Fax: 071.3830773

 Ban quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang

 ĐT: 0711.3949949   Fax: 0711.3949727

 Ban quản lý KKT tỉnh An Giang

 ĐT: 076.3952507   Fax: 076.3943623

 Ban quản lý các KCN Đồng Nai

 ĐT: 061.3993221   Fax: 061.3892379

 Ban quản lý KKT tỉnh Tây Ninh

 ĐT: 066.3813584   Fax: 066.3813584

 Ban quản lý các KCN Bình Dương

 ĐT: 0650.3831215   Fax: 0650.3823984

 Ban quản lý các KCN Việt Nam – Singapore

 ĐT: 0650.3743901   Fax: 0650.3743903

 Ban quản lý các KKT tỉnh Bình Phước

 ĐT: 0651.3887523   Fax: 0651.3887523

 Ban quản lý KKT tỉnh Long An

 ĐT: 072.3825445   Fax: 072.3825442

 Ban quản lý các KCN Tiền Giang

 ĐT: 073.3871808   Fax: 073.3871808

 Ban quản lý các KCN Vĩnh Long

 ĐT: 070.3820972   Fax: 070.3820972

 Ban quản lý KKT Đồng Tháp

 ĐT: 067.3878471   Fax: 067.3878471

 Ban quản lý KKT tỉnh Gia Lai

 ĐT: 059.3876836   Fax: 059.3821350

 Ban quản lý các KKT tỉnh Kon Tum

 ĐT: 060.3911243   Fax: 060.3866900

 Ban quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk

 ĐT: 0500.3841266   Fax: 0500.3819710

 Ban quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng

 ĐT: 079.3611936   Fax: 079.3611936

 Ban quản lý các KCN tỉnh Bến Tre

 ĐT: 075.3554473   Fax: 075.3817718

 Ban quản lý KKT Trà Vinh

 ĐT: 074.3746681   Fax: 074.3746686

 Ban quản lý KKT tỉnh Kiên Giang

 ĐT: 077.3942791   Fax: 077.3942791

 Ban quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu

 ĐT: 0781.3957697   Fax: 0781.3954694

 Ban quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông

 ĐT: 0501.3544591   Fax: 050.3544591

 Ban quản lý KKT Phú Quốc

 ĐT: 077.3994771   Fax: 077.3994770

 Ban quản lý KKT tỉnh Cà Mau

 ĐT: 0780.3825866   Fax: 0780.3825477

 BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO
 Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 ĐT: 0511.3626704  Fax: 0511.3626705

 Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 08.3.7360293  Fax: 08.3.7360292