kcn hòa xá

Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Nam Định được thành lập năm 2003, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định có chức năng, nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng hạ tầng các Khu công nghiệp do Nhà nước và tỉnh đầu tư xây dựng theo tinh thần Nghị định 36/CP của Chính phủ, nhằm tạo ra một cú hích cho sự nghiệp phát triển công nghiệp tỉnh nhà.

Trên tinh thần“vừa làm việc, vừa học hỏi, tất cả vì sự nghiệp phát triển KCN của tỉnh nhà, phục vụ hạ tầng các nhà đầu tư cũng chính là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để có thể quản lý sử dụng lâu dài”, dưới lãnh đạo trực tiếp từ Ban Quản lý các KCN tỉnh, cũng như nhận được ủng hộ của các ban ngành, nhất là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và các bộ, ngành trung ương, 10 năm qua, Công ty đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao.

Thứ nhất, vấn đề quản lý đầu tư và xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng KCN Hoà Xá với tổng khối lượng đã hoàn thành và được chu cấp kinh phí đến nay là 243 tỷ đồng, trong đó gồm các phí như kinh phí giải phóng mặt bằng; 16 km đường xá giao thông trong nội bộ đã được xây dựng, đi kèm là hệ thống biển báo, bảng hướng dẫn, hệ thống cống thoát nước, cây xanh, thảm cỏ; hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 4.500m3/ngày đêm đi vào vận hành từ tháng 4/2013; gần một nửa KCN (phía Đông Quốc lộ 10) được lắp đặt hệ thống chiếu sáng công; bao quanh Khu công nghiệp Hoà Xá, tại những đoạn xung yếu đi thì có hệ thống tường rào chắc chắn, được triển khai xây dựng bổ sung dần hàng năm.

Thứ hai, từ quý III/2008, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty tổ chức thu hàng chục tỷ đồng sử dụng hạ tầng KCN từ các nhà đầu tư nộp cho ngân sách tỉnh, đồng thời thực hiện bám sát mặt bằng, tổ chức duy tu bảo dưỡng, duy trì hệ thống cây cỏ, đảm bảo nghiêm ngặt vệ sinh môi trường chung, duy trì điện chiếu sáng các tuyến đường giao thông gần một nửa KCN Hoà Xá.

Thứ ba, Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp cùng với các cơ quan liên quan luôn đảm bảo được vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, hưởng ứng phong trào phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm và các phong trào khác ở KCN.

Thứ tư, đi kèm với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Công ty đã không ngừng củng cố và từng bước xây dựng đội ngũ, tổ chức của đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn.

Với sự cố gắng bền bỉ cùng nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên, 10 năm qua, Công ty luôn được UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân do đạt được các thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác.

Mục đích hướng về kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định (13/11/2013) cũng như 10 năm phát triển KCN Hòa Xá, cán bộ viên chức Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng các nhà đầu tư vượt qua khó khăn để xây dựng KCN Hoà Xá ngày càng phát triển, xứng với tiềm năng và kỳ vọng của các doanh nghiệp và nhân dân Nam Định.

Nhiệm vụ trước mắt đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong giai đoạn sắp tới là: quản lý khai thác tốt các hạng mục hạ tầng kỹ thuật KCN, quản lý mặt bằng, đáp ứng tiêu chí đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, duy trì chăm sóc hệ thống cây xanh, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng…; quản lý sử dụng vận hành an toàn, hiệu quả trạm xử lý nước thải, trong đó chú ý khâu quản lý, đôn đốc đấu nối thu gom nước thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu – nộp kịp thời lệ phí sử dụng hạ tầng,  xử lý nước thải để tỉnh có kinh phí cấp cho hoạt động duy trì hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, đặc biệt là duy trì hoạt động của Trạm xử lý nước thải.

Để hoàn thành được nhiệm vụ được giao, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh và các ngành trong tỉnh, Công ty mong tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực từ các doanh nghiệp – mà trước tiên là việc thực hiện tốt những cam kết trong thỏa thuận đầu tư về sử dụng hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường, chi trả kịp thời và đầy đủ kinh phí sử dụng hạ tầng và xử lý nước thải đúng theo qui định.

Trần Minh Oánh – Giám đốc Công ty PT&KT hạ tầng KCN tỉnh Nam Định