KCN Vĩnh Long

Với sự cố gắng nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng KCN của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long và các chủ đầu tư KCN, từ đầu năm đến nay đã có nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN trên địa bàn tỉnh.
Ngày 12/5 vừa qua, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty New Hope Singapore Pte.Ltd thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Vĩnh Long tại lô I, KCN Bình Minh, diện tích 4,86 ha, với tổng vốn đầu tư  406,8 tỷ đồng. Đây là dự án thứ 19 đầu tư vào KCN Bình Minh với suất đầu tư là 83,7 tỷ đồng/ha. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 200 người lao động.

Trong tháng 5/2017, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp KCN tỉnh Vĩnh Long đạt 1.041,48 tỷ đồng, tăng 17,14% so với tháng 4/2017, doanh thu đạt 1.364,20 tỷ đồng, tăng 17,90% so với tháng 4/2017.

Lũy kế đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong KCN tỉnh Vĩnh Long đạt 4.924,72 tỷ đồng, tăng 6,95% so với cùng kỳ năm 2016; đạt 36,08% so với kế hoạch năm 2017; doanh thu đạt 6.424,29 tỷ đồng, tăng 6,90% so với cùng kỳ năm 2016; nộp nghĩa vụ thuế  90,24 tỷ đồng, giảm 8,37% so với cùng kỳ năm 2016; nộp thuế 13,31 tỷ đồng, tăng 68% so với tháng 4/2017; xuất khẩu đạt 33,87 triệu USD, tăng 57,32% so với tháng 4/2017; nhập khẩu đạt 15,73 triệu USD, tăng  14,9% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị xuất khẩu đạt 140,53 triệu USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 43,38% so với kế hoạch năm 2017; giá trị nhập khẩu là 77,68 triệu USD.

Tính đến tháng 5/2017, tổng số lao động trong các KCN tỉnh Vĩnh Long khoảng 29.383 người, tăng 200 người so với tháng 4/2017, tăng 1.510 người so với cùng kỳ năm 2016.