KCN Nam Định
Trong 6 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Nam Định ước đạt 2.125,5 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm; giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 105 triệu USD, bằng 48% kế hoạch; tạo việc làm cho 2,6 vạn lao động với thu nhập bình quân đạt 3,7 triệu đồng/người/tháng.

Đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư

Xác định công tác xúc tiến và thu hút đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc tạo bộ mặt khởi sắc của các KCN, thời gian qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định luôn đặc biệt quan tâm chú trọng đẩy mạnh xúc tiến và thu hút vốn đầu tư vào các KCN trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý đã xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2014, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện; cập nhật các tư liệu, hình ảnh mới, chuẩn bị cho biên soạn bổ sung, sửa đổi bộ tài liệu xúc tiến đầu tư năm 2014 để phục vụ hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh; tiếp tục làm đầu mối hướng dẫn, giúp đỡ các nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định; thường xuyên theo dõi, thu thập tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh.

Trong đó, Ban đã tập trung vào các dự án trọng điểm như: Nhà máy nhiệt điện công suất 2.400 MW tại huyện Hải Hậu; dự án xây dựng hạ tầng của KCN Mỹ Trung; các dự án mới vào đầu tư; tham mưu cho tỉnh triển khai đầu tư dự án KCN dệt, may Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng….

6 tháng đầu năm, tại các KCN tỉnh Nam Định có 02 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào KCN được cấp mới, với số vốn đăng ký 71,00 triệu USD, đó là: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sợi, dệt, nhuộm Yulun vào  KCN Bảo Minh và Dự án kinh doanh tơ, xơ, sợi, hàng dệt may vào KCN Hoà Xá; 02 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 8 triệu USD. Bên cạnh đó, Ban Quản lý đang thẩm tra 3 hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án FDI của Đức và Mỹ cùng với 1 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn 30 triệu USD và 315 tỷ đồng.

Hiện nay, Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn I với công suất 5.000m3/ ngày đêm, vốn đầu tư 76 tỷ đồng; khu nhà ở công nhân cho 2.000 người và khu nhà ở chuyên gia tại KCN Bảo Minh, vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng đang tiếp tục thi công xây dựng; công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa công trình hạ tầng trong các KCN thường xuyên được thực hiện. Nhờ vậy các công trình hạ tầng KCN của tỉnh ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, cơ bản bảo đảm được yêu cầu thu hút đầu tư  của tỉnh và sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước

Thời gian qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển các KCN tại địa phương.

Công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự: Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các nhà đầu tư, doanh nghiệp hưởng ứng phong trào 3 tự quản, tự phòng; hướng dẫn 5 doanh nghiệp tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy định kỳ năm 2014 và mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định. Thường xuyên nắm bắt tình hình doanh nghiệp có vốn Trung Quốc, Đài Loan để phối hợp chỉ đạo bảo vệ an toàn nhà máy, ổn định sản xuất. Nhờ vậy, an ninh trật tự trong các KCN luôn được bảo đảm và tăng cường; hoạt động bảo vệ và dịch vụ bảo vệ đã được các doanh nghiệp chú trọng; không xảy ra cháy nổ, trộm cắp.

Công tác quản lý môi trường: Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; phối hợp các cơ quan chức năng xử lý kịp thời vi phạm về môi trường; tuyên truyền các doanh nghiệp hưởng ứng tháng An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2014, bảo đảm tốt mục đích đề ra.

Công tác quản lý doanh nghiệp – lao động: hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật lao động mới; tổ chức các buổi làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài để trao đổi, giải quyết các vi phạm, vướng mắc phát sinh liên quan đến lao động nước ngoài.

Công tác tư vấn, hỗ trợ đầu tư: Trung tâm tư vấn, hỗ trợ đầu tư KCN được thành lập với nhiệm vụ giúp các doanh nghiệp lập dự án đầu tư, cam kết trong việc bảo vệ môi trường, lập các báo cáo để đánh giá tác động môi trường, thực hiện tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, bước đầu đã đáp ứng nhiệm vụ được giao và có đóng góp cho ngân sách. 6 tháng đầu năm 2014, Trung tâm đã tư vấn lập dự án đầu tư cho 2 doanh nghiệp, tư vấn giám sát 5 dự án, tư vấn thiết kế 1 dự án, tư vấn về môi trường cho 5 doanh nghiệp… tổng doanh thu đạt gần 1 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 150 triệu.

6 tháng cuối năm 2014, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Đẩy mạnh thu hút đầu tư để lựa chọn các nhà đầu tư vào lấp đầy KCN Bảo Minh. Giải quyết kịp lúc, thực hiện đúng quy định các thủ tục dành cho doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án hoặc tài sản trên đất được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương. Tham mưu cho UBND tỉnh chọn nhà đầu tư hạ tầng có năng lực về tài chính, có kinh nghiệm về xây dựng hạ tầng KCN và xúc tiến đầu tư để tiếp nhận lại KCN Mỹ Trung. Đồng thời triển khai các thủ tục cần thiết để bổ sung qui hoạch KCN Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng vào mạng lưới KCN quốc gia theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

– Tổ chức thi công các công trình hạ tầng, trạm xử lý nước thải, nhà ở công nhân, xây dựng nhà máy… theo đúng tiến độ dự án đề ra; tiếp tục rà soát các dự án chậm tiến độ hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định về đất đai, môi trường để kịp thời điều chỉnh hoặc xử lý triệt để.

– Tăng cường song hành cùng doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt hơn công tác giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa tại chỗ” hoặc một đầu mối phối hợp; giảm tối đa các thủ tục rườm rà, gây phiền phức  cho khách hàng; nâng cao chất lượng ứng dụng tin học trong quản lý nhà nước ở Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc.

– Tiếp tục củng cố bộ máy, tăng cường chức năng, vị thế của Ban Quản lý các KCN để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được tỉnh giao và phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư ngày càng tốt hơn.

– Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, UBND các địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng, tập huấn kiến thức pháp luật, thanh tra, kiểm tra, bảo vệ môi trường, đối thoại doanh nghiệp…

Trần Minh Hoan – Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định