Tìm kiếm
Lượt truy cập
Kinh nghiệm thực tiễn
Cập nhật ngày: 13/07/2017, 10:42 SA - Số lần xem: 2595
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HÒA BÌNH: 10 năm xây dựng và phát triển

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 718/QĐ-TTg, ngày 07/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2007. Đến nay, bộ máy tổ chức của Ban đã phát triển lớn mạnh, đưa hoạt động quản lý nhà nước về KCN trên địa bàn từng bước đi vào ổn định, nề nếp, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực triển khai công tác quy hoạch và phát triển các KCN

Ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động, Ban Quản lý đã chủ trì xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN tỉnh Hoà Bình đến năm 2020; tham mưu cho UBND tỉnh trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào qui hoạch các KCN Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 với 08 KCN: Lương Sơn, Bờ trái sông Đà, Mông Hóa, Nam Lương Sơn, Lạc Thịnh, Yên Quang, Nhuận Trạch và Thanh Hà với tổng diện tích quy hoạch 1.616 ha.

Trong thời gian qua, Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh rà soát lại quy hoạch các KCN của tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. Hiện nay, 08 KCN của tỉnh có tổng diện tích quy hoạch là 1.510 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh (bên phải) tặng hoa chúc mừng Trưởng ban Trần Văn Phúc tại Lễ gặp mặt Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình

Công tác đầu tư phát triển hạ tầng các KCN được đặc biệt quan tâm và xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Ban. Thời gian qua, Ban đã xây dựng, đề xuất Danh mục và tổ chức triển khai đầu tư các dự án, công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật các KCN bằng vốn ngân sách. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng các KCN cam kết, tổ chức triển khai đầu tư đúng lộ trình, tiến độ đầu tư; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Đến nay KCN Lương Sơn và KCN Bờ trái sông Đà đã cơ bản đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật KCN; các KCN: Mông Hóa, Lạc Thịnh, Yên Quang đang được tiếp tục triển khai đầu tư, hoàn thiện một số công trình thiết yếu.

Tổng vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các KCN tỉnh Hòa Bình đến nay đạt gần 850 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 161 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 70 tỷ đồng và vốn của chủ đầu tư hạ tầng gần 620 tỷ đồng.

Thúc đẩy hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, bổ sung các KCN của tỉnh vào quy hoạch các KCN Việt Nam đến năm 2020, Ban Quản lý đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành trong tỉnh, các tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài và các chủ đầu tư hạ tầng KCN để xây dựng, tổ chức các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh. Với những cố gắng trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, đến nay, có 6/8 KCN đã có chủ đầu tư hạ tầng, trong đó có 01 nhà đầu tư nước ngoài, 04 nhà đầu tư trong nước và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý.

Về thu hút các nhà đầu tư thứ phát, trước năm 2007, KCN Lương Sơn có 06 dự án đầu tư được UBND tỉnh cho thuê đất đầu tư thực hiện dự án, các KCN còn lại đến năm 2010 mới bàn giao cho Ban Quản lý quản lý trực tiếp. Sau 10 năm hoạt động, tính đến hết tháng 5/2017, các KCN của tỉnh có tổng số 70 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký là 411,59 triệu USD và 8.239,48 tỷ đồng.

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Lễ Kỷ niệm

Hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp KCN hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả

Ban Quản lý luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nhanh chóng triển khai các dự án đầu tư, đưa các dự án đi vào hoạt động. Hiện tại, các KCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 45/70 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh, giải quyết việc làm cho hơn 15.000 người lao động, đặc biệt là lao động địa phương.

Tính riêng năm 2016, doanh thu của các dự án trong các KCN đạt 11.751 tỷ đồng, bằng 50,3% so với giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp - xây dựng (năm 2016) toàn tỉnh; giá trị xuất khẩu đạt 461,5 triệu USD, chiếm trên 80% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; nộp ngân sách nhà nước 183 tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 15.500 lao động.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm qua Ban Quản lý và các doanh nghiệp KCN trên địa bàn đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND tỉnh Hòa Bình trao tặng cho tập thể, cá nhân Ban Quản lý và các đơn vị thành viên. Các Chi bộ, Đảng bộ được công nhận là cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh nhiều năm liên tục; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh.

Phát triển bộ máy tổ chức cơ quan ngày một lớn mạnh

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, bộ máy tổ chức Ban Quản lý không ngừng phát triển lớn mạnh. Đến nay, Ban Quản lý có 04 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ các KCN), đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc. Ban Quản lý thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; công tác nghiên cứu ứng dụng triển khai các đề tài khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc…

Về tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị, đến nay Đảng bộ Ban được tổ chức thành 04 chi bộ trực thuộc; các tổ chức công đoàn, đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động có hiệu quả. Các phong trào thi đua được Ban phát động, tổ chức thường xuyên, liên tục với nội dung đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị, đã tạo động lực động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các doanh nghiệp trong các KCN phấn đấu hết sức mình vì sự phát triển lớn mạnh của đơn vị.

Nhiệm vụ then chốt và các giải pháp trọng tâm

Trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ then chốt trong công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh phát triển các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020; nghiên cứu, đề xuất bổ sung cơ chế, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các KCN, cơ chế ưu đãi đầu tư đối với các dự án lớn đầu tư vào tỉnh; ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào các KCN của tỉnh; cải tạo, nâng cấp hệ thống cung cấp điện, nước đảm bảo ổn định sản xuất cho các doang nghiệp trong KCN.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch phát triển các KCN bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước; thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết các KCN đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển và thu hút đầu tư; bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở công nhân, nhà văn hóa, nhà trẻ và các công trình phụ trợ đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu cho công nhân trong các KCN; tăng cường quy chế phối hợp quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép.

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, công tác quản lý cư trú, xuất, nhập cảnh, quản lý người lao động nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất dễ cháy, chất độc hại. Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực, địa bàn có các KCN, đôn đốc kiểm tra và kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Việc giải phóng mặt bằng các KCN kiên quyết không làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, không xâm hại các di tích lịch sử, văn hóa có giá trị của tỉnh, địa phương.

Đối với các doanh nghiệp trong các KCN, đề nghị các chủ đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong các KCN tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ đăng ký đầu tư; duy trì tốt mối liên hệ chặt chẽ với Ban Quản lý, kịp thời phản ánh về các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh để Ban kịp thời giải quyết.

TRẦN VĂN PHÚC - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này